1. Trạm xe Huỳnh Đạt     
   Địa chỉ: 164 Lê Thái Tổ, P2, Vĩnh Long
   Điện thoại: (070) 3832772

2. Trạm xe Kim Mã   Phường 1  
   Địa chỉ: 108 đườngg 2 tháng 9, P1, Vĩnh Long
   Điện thoại: (0703) 823 665 - 828 818

3. Trạm xe Mai Linh   Bến xe phường 8  
   Địa chỉ: 1E Đinh Tiên Hoàng, P8, Vĩnh Long
   Điện thoại: (0703) 877 888

4. Trạm xe Phương Trang   Bến xe phường 8  
   Địa chỉ: 1E, Đinh Tiên Hoàng, P8, Vĩnh Long
   Điện thoại: (0703) 879 777 - 742 999

5. Trạm xe Phú   Gần cầu Tán Hữu  
   Địa chỉ: 9, Nguyễn Huệ, P8, Vĩnh Long
   Điện thoại: (0703) 834 444 - 836 666

Xem trang :  1  

Thông tin hoặc góp ý xin hãy gởi đến email : khai@vinhlongjob.com 
Chân thành cám ơn