- Đối với thành viên:
+ Được phép đăng tin ở mục việc làm khác, địa chỉ liên lạc của các địa điểm Vĩnh Long như: cà phê, trạm xe, quán ăn,..., tra cứu thông tin đăng trên trang vinhlongjob.com miễn phí.
+ Admin vinhlongjob có quyền xoá mẫu tin ra khỏi hệ thống nếu cảm thấy không phù hợp mà không cần báo trước.
**Lưu ư: Khi đăng tin tuyển dụng, bạn phải điền thông tin đúng theo mẫu, không được tự ư điền thông tin vô tội vạ, muốn viết ở đâu th́ viết. Nếu không chấp hành th́ mẫu tin của bạn sẽ không được duyệt!
   Mẫu tin đăng lên phải ngắn gọn khi hiện lên trang việc làm khác, như những mẫu tin được duyệt. Không được tràn xuống thêm ḍng nh́n không thẩm mỹ cũng không được duyệt!

- Đối với Nhà Tuyển Dụng:
+ Nhà Tuyển Dụng (đại diện doanh nghiệp) có quyền đăng thông tin tuyển dụng trên trang vinhlongjob
+ Nhà Tuyển Dụng có quyền tra cứu thông tin trên trang vinhlongjob
+ Nhà Tuyển dụng không được đăng công việc trái thuần phong mỹ tục, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp vi phạm, vinhlongjob.com có quyền xoá tài khoản, thông tin tuyển dụng mà không cần báo trước. vinhlongjob buộc phải giao thông tin của Nhà Tuyển Dụng cho cơ quan chức năng nếu có yêu cầu theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
+ Nhà Tuyển Dụng không được đăng thông tin phục vụ cho việc bán hàng đa cấp, kiếm tiền trên mạng. Nếu cá nhân, tổ chức vẫn cố t́nh đăng tin làm ảnh hưởng đến uy tín của vinhlongjob.com th́ chúng tôi có quyền thông báo với có quan chức năng có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
+ Thông tin tuyển dụng sau khi đăng sẽ được kiểm duyệt trong ṿng 48 giờ. Chỉ có những thông tin tuyển dụng thực sự hữu ích cho người t́m việc mới được chấp nhận. vinhlongjob.com có quyền từ chối không chấp thuận cho những bản tin không phù hợp mà không cần phải thông báo trực tiếp với nhà tuyển dụng đă đăng tin.
+ vinhlongjob.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp tranh chấp do thông tin của Nhà Tuyển Dụng đăng trên trang vinhlongjob.com. Nếu có xảy ra tranh chấp, phía nhà Tuyển Dụng đă đăng thông tin dẫn đến tranh chấp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những điểu khoản trên có hiệu lực khi Thành Viên, Nhà Tuyển Dụng đồng ư đăng kư sử dụng hệ thống dịch vụ của vinhlongjob.com.