1. Nhà Khách Công Đoàn     
   Địa chỉ: 270 Phạm Hùng, Phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3827852

2. Nhà nghỉ Minh Anh     
   Địa chỉ: 64 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 

3. Nhà nghỉ Tiến Phong     
   Địa chỉ: 61/22A Mậu Thân, Phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3825819

4. Nhà nghỉ Đông Phương     
   Địa chỉ: 67/26B Phó Cơ Điều, Phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.2288387

5. Nhà nghỉ Lữ Đoàn 25 Công Binh     
   Địa chỉ: 02A, QL 1A, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xá Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 

6. Nhà trọ Phượng Hồng 2   Quốc Lộ 53  
   Địa chỉ: Số 9 Long Thuận A, Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703.948490

7. Nhà trọ Thuận Hưng   Quốc Lộ 53  
   Địa chỉ: 3A/1 Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 

8. Nhà trọ Bảo An   Vào hẻm, cặp bên trái bệnh viện ĐK Vĩnh Long  
   Địa chỉ: 74/8B Trần Phú, P4, TP. Vĩnh Long
   Điện thoại: 0702.488700

Xem trang :  1  

Thông tin hoặc góp ý xin hãy gởi đến email : khai@vinhlongjob.com 
Chân thành cám ơn