1. Hiệu sách số 1     
   Địa chỉ: 26 đường 3/2, P1, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 827412

2. Hiệu sách số 3     
   Địa chỉ: 1D Hưng Đạo Vương, P1, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 822283

3. Nhà sách 79     
   Địa chỉ: 79 đường 3/2, P1, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 824702

4. Nhà sách CaDaSa     
   Địa chỉ: 33/4 Phạm Thái Bường, P4, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 

5. Nhà sách Số 2     
   Địa chỉ: 49 Nguyễn Huệ, P2, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703.822509

6. Nhà sách Siêu thị Co.op Mart     
   Địa chỉ: Trưng Nữ Vương, P1, TPVL - Gần bờ sông Tiền
   Điện thoại: 

7. Nhà sách Thanh Giang     
   Địa chỉ: 73B đường 3/2, P1, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 827762

8. Nhà sách Trường Giang     
   Địa chỉ: 31 Nguyễn Huệ, P2, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0706 288871

Xem trang :  1  

Thông tin hoặc góp ý xin hãy gởi đến email : khai@vinhlongjob.com 
Chân thành cám ơn