1. Nhà hàng Hoàng Gia     
   Địa chỉ: 41/1 Trần Phú, P4, TPVL, Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 833271

2. Nhà hàng Ẩm Thực Phố     
   Địa chỉ: 51/14 Phạm Thái Bường, P4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 

3. Nhà hàng Ẩm Thực Phố     
   Địa chỉ: 52/1 Phạm Thái Bường, P4, Vĩnh Long
   Điện thoại: 

4. Nhà hàng Hương Sen     
   Địa chỉ: 51/14B Phạm Thái Bường, Phường 4, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 852394

5. Nhà hàng Hồng Phượng   đường vào Khu du lịch Trường An  
   Địa chỉ: 286 Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngái, Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 827352

6. Nhà hàng Hoàng Hảo   đường vào Khu du lịch Trường An  
   Địa chỉ: 234A Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 827414

7. Nhà hàng Hoàng Hảo 2   đường vào Khu du lịch Trường An  
   Địa chỉ: 234A Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, Vĩnh Long
   Điện thoại: 0908 287979

8. Nhà hàng Hương Quê     
   Địa chỉ: 51/9B Phạm Thái Bường, P4, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 853547

9. Nhà hàng Ngân Vinh     
   Địa chỉ: 33/14C Phạm Thái Bường, P4, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 

10. Nhà hàng Phương Thủy   kế bến phà An Bình  
   Địa chỉ: Tô Thị Huỳnh, P1, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 824786

11. Nhà hàng Sông Tiền   ngay Công viên Sông Tiền, cầu Cái Cá  
   Địa chỉ: Tô Thị Huỳnh, P1, TP. Vĩnh Long
   Điện thoại: 

12. Nhà hàng Song Thảo     
   Địa chỉ: 252B Trường An, Quốc lộ 1, Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 823944

13. Nhà hàng Thùy Trang   đường về Khu du lịch Trường An  
   Địa chỉ: 267A Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 815909

14. Nhà hàng Thiên Long     
   Địa chỉ: Số 1 đường 1 tháng 5, P1, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 838956

15. Nhà hàng Thiên Tân     
   Địa chỉ: 56E, Phạm Thái Bường, P4, Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 3824001

16. Nhà hàng Trọng Đạt 2     
   Địa chỉ: 307 Phạm Thái Bường, P4, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 832662

Xem trang :  1  

Thông tin hoặc góp ý xin hãy gởi đến email : khai@vinhlongjob.com 
Chân thành cám ơn