1. ATM Commonweath Bank - Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Long     
   Địa chỉ: 301 Trần Phú, Phường 4, TPVL, Vĩnh Long
   Điện thoại: 0838242044

2. Mekong Housing Bank   NgÂn Hàng MHB  
   Địa chỉ: 44 Hoàng Thái Hiếu, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 3834 029 Fax: 070 3834 030

3. Ngân hàng AB Bank     Website: www.abbank.vn
   Địa chỉ: 26 Hoàng Thái Hiếu, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long.
   Điện thoại: 070 221 678 Fax: 070 836 736

4. Ngân hàng AGriBank   Ngân hàng NN và PT Nông Thôn Việt Nam  Website: www.agribank.com.vn
   Địa chỉ: 28 Hưng Đạo Vương, P1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: (070) 3822 401 - 3822 422 Fax: 0703 823 593

5. Ngân Hàng Kiên Long     Website: kienlongbank.com
   Địa chỉ: Số 27/1A Phạm Thái Bường, Tp. Vĩnh Long
   Điện thoại: 070. 385 3338 - Fax: 070. 385.3336

6. Ngân hàng NaViBank   Việt Nam Ngân Hàng  
   Địa chỉ: 3D - 3E Hưng Đạo Vương, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 3868 666 Fax: 070 3868 667

7. Ngân hàng Phát Triển Việt Nam     
   Địa chỉ: 8 Hưng Đạo Vương, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 3824 262

8. Ngân hàng SacomBank - Chi nhánh Vĩnh Long   Ngân hàng Sài Gán Thương Tín  
   Địa chỉ: 35B đường 3 tháng 2, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 3878 260 Fax: 070 3878 261

9. Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Vĩnh Long     
   Địa chỉ: 3B Hoàng Thái Hiếu, P1, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 

10. Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam     Website: www.bidv.com.vn
   Địa chỉ: 22 1 Tháng 5, Tp. Vĩnh Long Vĩnh Long Việt Nam
   Điện thoại: 070 3832 903

11. Ngân Hàng TMCP Sài Gòn   SaiGon Commercial Bank  Website: www.scb.com.vn
   Địa chỉ: 11-11A-11B-11C Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070385 2781 - Fax: 070385 2784

12. Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)     Website: vpbank.com.vn
   Địa chỉ: 53A, Phạm Thái Bường, Phường 4, TPVL, Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703 853 854

13. PVCOMBANK VĨNH LONG   NH Đại Cháng Việt - CN Vĩnh Long  Website: www.pvcombank.com.vn
   Địa chỉ: 54 Phạm Thái Bường, P4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.6250117 - Fax: 070.3853537

14. Southern Bank - Chi nhánh Vĩnh Long   Ngán hàng Phương Nam  
   Địa chỉ: 34 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 386 3838 - Fax: 070 386 3841

15. Southern Bank - Chi nhánh Vĩnh Long   Ngân hàng Phương Nam  
   Địa chỉ: 11 Lê Lợi, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 3838 944 Fax: 070 3838 949

16. TechComBank - Chi nhánh Vĩnh Long     
   Địa chỉ: 56/2 Phạm Thái Bường, P4, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 3854 999 Fax: 070 3854 888

17. VietcomBank   Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  Website: www.vietcombank.com.vn
   Địa chỉ: 1D & 1E Hoàng Thái Hiếu, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: (070) 3836478 Fax: 0703 836 479

18. VietinBank - Chi nhánh Vĩnh Long   Ngán Hàng Cáng Thương Việt Nam  
   Địa chỉ: 1C Hoàng Thái Hiếu, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: (070) 3823109 - 3824180 Fax: 0703 822596

19. VPBank     
   Địa chỉ: 53A Phạm Thái Bường, P4, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 

20. WesternBank   Ngân Hàng Phương Tây  
   Địa chỉ: 54 Phạm Thái Bường, P4, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 

Xem trang :  1  

Thông tin hoặc góp ý xin hãy gởi đến email : khai@vinhlongjob.com 
Chân thành cám ơn