1. Khách sạn An Bình     
   Địa chỉ:  3 Hoàng Thái Hiếu, P.1, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long
   Điện thoại: 

2. Khách sạn Ánh Hồng     
   Địa chỉ: 1/2 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3912590

3. Khách sạn Cửu Long   Táu chuẩn 2 sao  
   Địa chỉ: Số 2 Phan Bội Cháu, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3823656

4. Khách sạn Hồng Phượng     
   Địa chỉ: 286, QL1A, ấp Tán Vĩnh Thuận, xá Tán Ngái, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3827352

5. Khách sạn Hoa Ngọc     
   Địa chỉ: 1/6 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3822994

6. Khách sạn Hoàng Hảo   Táu chuẩn 2 sao  
   Địa chỉ: 234 QL 1A, trong khu du lịch Trường An; Xá Tán Ngái, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3816848

7. Khách sạn Lạc Long     
   Địa chỉ: 2G Háng Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3822099

8. Khách sạn Ngũ Long   Táu chuẩn 2 sao  
   Địa chỉ: 34 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3827147

9. Khách sạn Ngọc Trang     
   Địa chỉ: 18 Háng Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3832581

10. Khách sạn Ngôi Sao     
   Địa chỉ: 81A Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3836151

11. Khách sạn Ngọc Trâm     
   Địa chỉ: 1/4 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3836867

12. Khách sạn Nguyễn Mai     
   Địa chỉ: 217B Tán Thạnh, Tán Hội, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.815840

13. Khách sạn Phương Thảo     
   Địa chỉ: 105 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3822848

14. Khách sạn Phượng Hoàng     
   Địa chỉ: 2R Háng Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3822156

15. Khách sạn Phụng Hoàng 1     
   Địa chỉ: 2H Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3825185

16. Khách sạn Sài Gòn Vĩnh Long     Website: www.saigonvinhlonghotel.com
   Địa chỉ: 02 Trưng Nữ Vương, P.1, TP. Vĩnh Long
   Điện thoại: 0270 3879988

17. Khách sạn Tài Nguyên   Táu chuẩn 2 sao  
   Địa chỉ: 60/12 Mậu Thân, Phường 3, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3827235

18. Khách sạn Trường An   Táu chuẩn 2 sao  
   Địa chỉ: 29 QL 1A trong khu du lich Trường An; Xá Tán Ngái, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3823161

19. Khách sạn Trung Kiên     
   Địa chỉ: 1/6A Lưu Văn Liệt, Phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3827916

20. Khách sạn Vân Trang     
   Địa chỉ: 3D Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 0702220198

21. Khách sạn Xuân Hương     
   Địa chỉ: 245A Phạm Hùng, Phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.823350

Xem trang :  1  

Thông tin hoặc góp ý xin hãy gởi đến email : khai@vinhlongjob.com 
Chân thành cám ơn