1. Đài Truyền Hình Vĩnh Long     Website: www.thvl.vn
   Địa chỉ: Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 02703.822345 - Fax: 02703. 827194 - Email: banbientap@thvl.vn

2. ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH     
   Địa chỉ: 167/1 Phạm Hùng, P9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 

3. ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ     Website: canthotv.vn
   Địa chỉ: số 409 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
   Điện thoại: 

4. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VĨNH LONG     
   Địa chỉ: 166 Phạm Hùng, P9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 0702210251 - 0702210600 Fax: 0702220100

5. Điện Lực Vĩnh Long     Website: pcvinhlong.evnspc.vn
   Địa chỉ: Số 166,Phạm Háng,Phường 9, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: (070) 2210206 - Fax: (070) 3827071 - Email: vinhlongpc@evnspc.vn

6. Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: Số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 02703.823100 - fax: 02703.823774 - Email: banbientap@vinhlong.gov.vn

7. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9     
   Địa chỉ: 152 Phạm Hùng, P9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 

8. Ban Dân Tộc Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.bdt.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: Số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long
   Điện thoại: 0270.3834001 - Email: bdt@vinhlong.gov.vn, vhvinh.bdt@vinhlong.gov.vn

9. Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 10     
   Địa chỉ: 69/53 Phó Cơ Điều, P3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long
   Điện thoại: 

10. Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Vĩnh Long     Website: www.khucongnghiep.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: 85 Trưng Nữ Vương - Phường 1 - TPVL - Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.820972 - Fax: 070.820972 - Email: banqlkcn@vinhlong.gov.vn

11. Báo Vĩnh Long     Website: www.baovinhlong.com.vn
   Địa chỉ: Số 204/3, Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703822591 (quảng cáo), 0703830908 (phỏng vấn) - Email: tsbaovinhlong@hcm.vnn.vn

12. Bưu Điện Vĩnh Long     Website: www.vinhlong.vnpost.vn
   Địa chỉ: 10 Đoàn Thị Điểm, P1, TP Vĩnh Long
   Điện thoại: 02703.823320; Fax : 02703.833444 - Email: vinhlong@vnpost.vn

13. Công Ty Cổ Phần Bê Tông 620 Châu Thới     Website: 620chauthoi.com
   Địa chỉ: ấp Mỹ Hưng, X. Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam
   Điện thoại: (070) 3752513

14. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Vĩnh Long     Website: capnuocvl.com.vn
   Địa chỉ: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703.822583 Fax: 0703.829432

15. Chi Cục Thuế Thành Phố Vĩnh Long     
   Địa chỉ: 1/A18 Lưu Văn Liệt, Phường 2, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 

16. Hội Chiến Binh Việt Nam Tỉnh Vĩnh Long     
   Địa chỉ: 127 Nguyễn Huệ 2 tp. Vĩnh Long Vĩnh Long, Việt Nam
   Điện thoại: 70 3823 342

17. Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: 139 Lê Thái Tổ - P2 - TPVL - Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703.863556 - Fax: 0703.863558 - Email: hoibaotrobnn@yahoo.com.vn

18. Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo     
   Địa chỉ: 85 Hùng Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.822423

19. Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.vldif.com.vn
   Địa chỉ: Số 15 Lá Lợi, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại:  0703.873.985 Fax: 0703.873.985 - Email: vldif@vldif.com.vn

20. Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.vinhlong.edu.vn
   Địa chỉ: Số 24, Đường 3 tháng 2, Phường 1 - TPVL - Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703.822341 - Fax: (0703) - 823709

21. Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.skhdt.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: 205/5 Phạm Háng, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703.823319 - Fax: 0703.828033 - Email: skehoach@vinhlong.gov.vn

22. Sở Tài Chánh Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.stc.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.822211 - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn

23. Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.sgtvt.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: 83 đường 30/4, phường 1, TPVL , Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703.823216 - Fax : 0703.830518 - Email : sgiaothong@vinhlong.gov.vn

24. Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.skhcn.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ - Phường 2 - TP.Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: Email: skhoahoc@vinhlong.gov.vn

25. Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.sldtbxh.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 070 3823368 - Fax : 070 3825373 - Email : slaodong@vinhlong.gov.vn

26. Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.nongnghiep.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: 107/2 Phạm Hùng - P9 - TPVL - Vĩnh Long
   Điện thoại: 070.3880210 - Fax: 070.3880373 - Email: banbientap.snn@vinhlong.gov.vn

27. Sở Thông Tin Truyền Thông Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.stttt.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: Số 35 Đường 2 Tháng 9, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long
   Điện thoại: 0703.836333 - Fax: 0703.836444 - Email: stttt@vinhlong.gov.vn

28. Sở Văn Hóa - Thể Thao & Du Lịch Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.svhttdl.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: Số 10 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại:  0703.822585 - Fax: 0703.822643 - Email: svhttdl@vinhlong.gov.vn

29. Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Long     Website: www.sxd.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ: Số 80, đường Trần Phú, Phường 4, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 02703.822145

30. Tỉnh Ủy Vĩnh Long     
   Địa chỉ: 166/3B Phạm Hùng, P9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: 

Xem trang :  1  2  

Thông tin hoặc góp ý xin hãy gởi đến email : khai@vinhlongjob.com 
Chân thành cám ơn